Marphys Law

Privacy- en Cookieverklaring

Privacy
De wet van Marphy is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en besteedt de grootste zorg aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij alleen de gegevens worden gebruikt die nodig zijn voor het verlenen van diensten en zolang als nodig is voor onze diensten of wettelijk verplicht is. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij vereist door de wet of de verplichtingen die Marphy's Law jegens u aangaat. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en bijwerken of om verwijdering verzoeken. Dien een schriftelijk verzoek in als u toegang wilt tot uw gegevens. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens door Marphy's Law, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en .

 


© Marphy's Law |  Gerealiseerd door: BCWebdesign |  Mopslaan 2022